Gündem

THK’yı yöneten AKP’li kayyum heyetine kötü haber

THK yönetimine atanır atanmaz, kurumun eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan AKP’li kayyum heyetine yargıdan kötü bir haber daha geldi.

Türk Hava Kurumu yönetimine atanan AKP’li kayyum heyetinin, eski THK yöneticileriyle ilgili şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünden her türlü şüpheden uzak somut delilin bulunmadığı, kaldı ki ilgili noter tarafından onaylanan evrak yönünden atılı suçun yasal unsurlarının da oluşmayacağı anlaşılmakla, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.


“SOMUT DELİL YOK” 

Kayyum Heyeti’nin 2019’da göreve geldikten hemen sonra verdiği şikayet dilekçesi üzerine alınan karar metninde detaylar şöyle aktarıldı:

  • Türk Hava kurumu Genel Başkanlığı vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza sunduğu şikayet dilekçesinde özetle;
  • THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri Bayram Duman, Muzaffer Basher ve Gökhan Doğan’ı THK Tüzüğü’nün 21. maddesi hükmü kapsamında görevden uzaklaştırılmış oldukları,
  • Haklarında soruşturma açılmasına karar verildiği ancak şüphelilerin THK Merkez Denetleme Kurulu adına THK’nın Büyük Genel Kurul toplantısına çağırdıkları bu işlemi Ankara 51. Noterliği ‘nin işlemiyle gerçekleştirdikleri,
  • Şahısların bu işlemi haklarında uzaklaştırma kararı bulunması sonrası yaptıkları dikkate alındığında toplantıya çağırma şekillerini usule aykırı olduğu,
  • Bir yetkilinin olmadı, bu sebeple üzerlerine atılı noter huzurunda yapılan toplantıya çağırma işleminin resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturduğu,
  • Ayrıca ilgili kurum vekili vasıtasıyla mahkemeden ihtiyati tedbir talebinin reddedildiği ayrıca genel kurul toplantısı usul ve şekli yönünden herhangi hukuk davasının açılmadığı,
  • Olaya ilişkin 10 Mart 2022 tarihli mali müşavir bilirkişi raporunda resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip kamu görevlisine yalan beyanda bulunma olduğuna ilişkin bir somut tespitin yapılamadığını belirtildiği,
  • Tüm dosya kapsamı alınan savunmalar, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında belirtilen hususlar, bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünden her türlü şüpheden uzak somut delilin bulunmadığı, kaldı ki ilgili noter tarafından onaylanan evrak yönünden atılı suçun yasal unsurlarının da oluşmayacağı anlaşılmakla,
  • Şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Başa dön tuşu