Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son günü! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için son gün geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı 283 orman mühendisi, 50 Orman Endüstri Mühendisi, 1500 orman muhafaza memuru olmak üzere 1883 personel alımı gerçekleştirilecek. OGM personel alımı başvurusu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. OGM bünyesinde görev almak üzere 1883 personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS şartı aranılan ilanın başvurusu bugün itibariyle sona eriyor.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM memur personel alımı başvuruları 4 Nisan 2022 tarihi ile başlayacak. En geç 10 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan başvuru süreci https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

* 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı,

* 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı,

* 1500 adet orman muhafaza memuru alımı,

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başa dön tuşu