Seyehat

Tarihin binlerce yıllık tanığı Afyonkarahisar Kalesi

Volkanik özellikli, yerden yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde yer alan Afyonkarahisar Kalesi, hayli eski bir geçmişe sahip.

Milattan Önce 1350 yıllarında Hitit imparatoru II. Murşil zamanında Arzava seferinde mustahkem mevki olarak kullanılmış olan bu kale önce Hapanuva; Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos adıyla, Selçuklu Hanedanı’ndan itibaren ise Karahisar adı ile anılmış.

Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat’ın hazineleri bu kalede saklandığından, kale Hisar-ı Devlet olarak da adlandırılmış.

1573’te burayı tamir ettiren II. Selim ise yörede yetiştirilen afyondan ötürü kaleye Afyonkarahisar adını vermiş.

Günümüze gelene dek kalenin tarihi dokusu korunamamış olsa da hâlâ eski kalıntılar mevcut olan kalenin zirvesinde Milattan Önce 1200-700 tarihleri arasında Anadolu’da yaşamış olan Frigler Dönemi’ne ait kültür izlerine rastlanabiliyor.

Ana Tanrıça Kybele’ye adanmış birçok tapınma yeri ile dört adet büyük sarnıç da kale alanında görülebiliyor.

Afyonkarahisar Kalesi’ni ziyaret etmek için 600’ün üzerinde basamak çıkmanız gerekiyor. Ancak yolun sonuna ulaştığınızda göreceğiniz muhteşem manzara tüm bu zahmeti unutturuyor.

Başa dön tuşu