Kültür-Sanat

‘Sanatçı, arkeolog, restoratör de, polis ve hemşire kadar değerli’

Kültür Sanat Sen, Çalışma Bakanlığı ve Memur Sen katılımıyla 10 Mayıs’ta yapılacak toplantı öncesi, ek göstergelerinin artırılmasını talep etti. Sendika, “Kamu emekçilerinin hak ettikleri adil ve yaşanabilir bir ücret almaları için mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajı verdi.

Kültür Sanat Sen, 2022-2023 tarihlerini kapsayan Toplu İŞ Sözleşmesi gereğince 2022 yılını içinde bazı unvanların ek göstergelerinin düzenlenmesi karara bağlandığını hatırlatarak, bu bağlamda yapılan çalışmalara sanatçıların da katılması çağrısında bulundu. .

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı: 

Memur Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmalar yürütüldüğü kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Kapalı kapılar arkasında 4688 sayılı kanuna aykırı bir şekilde kamuda örgütlü diğer konfederasyonların katılmadığı son toplantısının 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılacağı duyurulan toplantının içeriği, kapsamı henüz bilinmemektedir.

Özellikle Ek Göstergeler konusunda yapılan çalışmalar dikkate alındığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemenin kapsamını Öğretmenler, Polisler, Din Görevlileri ve Hemşireler olarak açıklamış ve bu unvanlardan emekli olan personelinde kapsam dâhilinde olduğunu vurgulamıştır.

“DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ” 

Söz konusu düzenlemenin eksik olduğu ve kapsamını genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu düzenlemenin hangi ölçütlere göre belirlendiği vurgulanmamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığında ihtisas personeli olarak istihdam edilen ve en az öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire kadrolar kadar eğitimli, iş yükü sorumluluğu bulunan, ülkemizin kültür sanat ve turizm alanlarında emek harcayan Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Turizm Araştırmacısı, Kütüphaneci, Restoratör ve Konservatör gibi unvanlar bulunmaktadır.

Teknik Hizmetler sınıfında yer alan bu unvanlar 2200 ek gösterge oranı ile çalışmaktalar. Yapılacak düzenlemeye bahse konu unvanlarında eklenmesi gerektiğini talep etmekteyiz.

“EN AZ 360 OLMALI” 

Ayrıca lisan mezunu olup bakanlığımızda memur olarak istihdam edilen diğer kamu emekçilerinin de en az 3600 ek gösterge oranında faydalanmaları sağlanmalıdır.

Lisans mezunu olmayan ve bakanlığımızın değişik hizmet sınıfları ve unvanlarında istihdam edilen kamu emekçilerinin de ek ödeme oranları 3000 olarak düzenlenmelidir.

Diğer bir konu ise Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde istihdam edilen sanatçılarımız 1309 ve 1310 sayılı Kanunları gereğince “Temininde güçlük çekilen eleman” olarak tanımlanmasına karşın 3600 ek gösterge alırken, TRT Kurumundaki bir sanatçı 6100 ek gösterge ile hizmet vermektedir. Anayasanın eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olan bu durum derhal düzeltilmelidir.

Ödenekli sanat kurumlarında 3600 ek gösterge oranı ile istihdam edilen İdari Sözleşmeli Sanatçılarında TRT sanatçıların da olduğu gibi 6100 ek gösterge oranına getirilmesi gerekmektedir.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

En düşük memur maaşından daha az maaş alan Teknik Personelinde maaşlarında iyileştirme yapılmalı ve TRT kurumunda aynı emsaldeki teknik personele uygulandığı gibi yapılan işin niteliği ve unvanlarına göre en düşük 3600 ek gösterge katsayısı ile başlayıp, 4200 ve 5800 hatta 6400 ek göstergeye çıkmaktadır.

Kültür Sanat Sen olarak kamu emekçilerinin hak ettikleri adil ve yaşanabilir bir ücret almaları için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başa dön tuşu