Ekonomi

Memur ve emekli 3 ayda bir zam ve eşel mobil istiyor

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, maaşlara 6 ay yerine 3 ayda bir zam yapılması ve enflasyon kaybını önlemek için eşel mobil sistemine geçilmesini istedi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, yılın başında aldıkları maaş zamları daha ilk aydan enflasyon karşısında eriyip yok olan işçi, memur ve emeklilerin kaybının ‘eşel mobil’ yöntemiyle önlenebileceği söyledi. Yüksek enflasyon döneminde memur ve emekliye her 6 ayda bir yerine her 3 ayda bir zam verilmesinin daha doğru olacağını belirten Yalçın, aylık enflasyon kaybının önlenmesi için ise 1997’de Necmettin Erbakan’ın başbakanlığı döneminde ücretlere uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden getirilmesini istedi.

ZAMLAR KAYIP

Memur-Sen Başkanı Yalçın, yüksek enflasyon karşısında maaş zamlarının anlamını yitirdiğini, daha ilk aydan enflasyon farkı alacağı oluştuğunu söyledi. Alım gücünün düşmemesi için 6 ay beklenmeden her ay ya da en geç 3 ayda bir enflasyon farkı verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, toplu sözleşme gereği altışar aylık dönemlerle yılda 2 kez yapılan zamların da üçer aylık dönemler halinde yılda 4 kez yapılmasının daha doğru olacağını belirtti.

EN İYİ YÖNTEM

Yalçın, “Enflasyon kaybının telafisi için aslında en iyi yöntem Erbakan döneminde uygulanan eşel mobil sistemidir. Eşel mobil sisteminde her ay gerçekleşen enflasyon bir sonraki ayın maaşına zam olarak yansıtılıyor. Bu sayede enflasyon kaybı kısmen de olsa giderilmiş oluyor. Aksi halde enflasyon kaybı geç giderilirse bordro mahkumları ve dar gelirliler yüksek enflasyon karşısında ezilir, alım gücü düşer, gelir dağılımı bozulur” dedi.

Ali Yalçın

Ek gösterge emekli aylığını 1.300 TL artırır

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3.600 ek göstergenin kamuda hiyerarşiyi bozmaması için bütün memurları kapsayacak şekilde kademeli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Yalçın, “Tek başına ek göstergenin artırılması bir anlam ifade etmez. Emekli aylıklarının artması için asıl tazminat yansıtma oranlarının artırılması lazım. Oranlar artırılırsa örneğin öğretmenlerin emekli aylığında bin 300 TL artış oluyor. Düzenlemenin 1 Ocak 2023 yılında yürürlüğe gireceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Emekliler sendikalı olmalı

Emeklilerin de sendika üyesi olmasının şart olduğunu söyleyen Ali Yalçın, ayrı bir sendika kurmalarına gerek olmadığını savundu. Bunun için emekliye ayrılanların sendika üyeliklerinin devam etmesini sağlayacak bir düzenlemenin yeterli olduğunu ifade eden Yalçın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) de emeklilerin sendikalı olmalarını desteklediğini söyledi. Yalçın, kamuya personel alımlarında sözleşmeli çalıştırmaya son verilip doğrudan kadroya geçirilmesi gerektiğini de bildirdi.

Başa dön tuşu