Ekonomi

Kargoda gümrüğe tabi işlem esasları belirlendi

Kargo firmalarının gümrüğe tabi eşyanın işlemlerini yapmak için yetkilendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Hızlı kargo firmaları ve posta idaresinin, gümrük kanununa tabi eşyanın tüm gümrük işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak için gümrük kanunu kapsamında yetkilendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda yetkilendirme için başvuracak operetörlerin; hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hava kargo acentesi olarak, kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması gerekiyor.

Bu şirketlerin, yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250 bin TL, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500 bin TL tutarında teminat mektubu ibraz etmesi zorunlu olacak.

GÜMRÜK VERGİSİ TAHSİLATINI YAPABİLECEKLER

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın kıymetinin yetki limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmayacak. Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenecek.

Tebliğe göre, yetkilendirilen operatörler, beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergilerini tahsil edilebilecekler ve eşyanın operatöre teslimini takip eden 7 gün içinde ödeyecekler.

EŞYANIN CİNS VE TANIMI OPERATÖRÜN SORUMLULUĞU

Yetkilendirmeye ilişkin tebliğle belirlenen koşullardan bir yada birden fazlasını kaybeden operatörler, bu koşul veya koşullar yeniden sağlanıncaya kadar yetkisini kullanamayacak.

Eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi operatörün sorumluluğunda olacak. Gönderilerin beyanına ilişkin husulara aykırılığı tespit edilen operatörler hakkında gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar kapsamında işlem yapılacak.

Temsil yetkisiyle yapılan gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetler için alınacak ücretlerin belirlenmesinde gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesine ilişkin tebliğ hükümleri esas alınacak.

Tebliğ 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. (REUTERS)

Başa dön tuşu