Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Günleri Festivali

0

Festivalin ana hedefleri, üniversite tiyatrosunu daha fazla kişiye ulaştırabilmek ve daha fazla tiyatro konuşabilmek olduğu için festival süresince tüm oyunlar, ücretsiz ve herkese açık bir şekilde gerçekleşecek.

AMAÇ TİYATROYA İLGİYİ ARTIRIP, SANATIN ÖNÜNÜ AÇMAK

Kurumsal anlamda KHÜ Sağlık Spor Daire Başkanlığı çatısı altında 2003 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi Tiyatro topluluğu, üniversite bünyesinde tiyatroya olan ilginin ortaya çıkarılıp, yönlendirilip, geliştirilip, değerlendirilebileceği, bilgiyle donanabileceği; katılımcı bireylerin özgür düşünce ve varoluşlarını, topluluk bilinciyle tiyatral anlamda tüm yaratılara en iyi şekilde yansıtabileceği süreçlerin yaratılmasını, geliştirilmesini ve birikimli olarak sürdürülmesini amacıyla yola çıkıyor.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Günleri Festivali

“KİŞİSEL GELİŞİMİ DESTEKLİYORUZ”

Üniversite bünyesinde tiyatroya olan ilginin ortaya çıkarılmasını hedefleyen Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu;

“Yapılan tüm çalışma ve etkinlikler üniversite tiyatrosu anlayışı içinde yenilikçi, araştırmacı, özgür, deneysel ve yaratıcı bir şekilde oluşturulur. Topluluk ilkelere ve üniversite tiyatrosu anlayışına aykırı olması sebebiyle topluluk dışından hoca, çalıştırıcı, yönetmen gibi kişilerin toplulukta bulunması uygun değildir. Topluluğumuz özgür ve demokratik bir yapıya sahiptir. Yönetime tüm üyeler doğrudan katılır. Tüm sorumluluklar ilgiye ve emek verme isteğine göre paylaşılır. İşlevsel yapımız Dramaturgi , Teknik Birimler, Reji, Tanıtım ve Organizasyon, Eğitim vb. birimlerden oluşur. Birimler birbiriyle ilişki içerisinde yıl boyunca çalışmalarını sürdürür.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Günleri Festivali

Topluluk olarak yaptığımız tüm çalışma ve etkinliklerin gerekli bilgi birikimi ve bilimsel altyapıya sahip olarak yapılabilmesi için eğitim çalışmalarına önem verilir. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun amacı sadece her yıl bir (ya da birkaç) oyun çıkartmak değil, yapılan tüm çalışma ve aktivitelerle bireylerin kişisel gelişimlerini ve bu yolla topluluğun kolektif gelişimini birikimli olarak sağlamaktır. Süreç sonuçtan çok daha önemlidir. Yıl içerisinde temel oyunculuk eğitimi çalışmaları, seminerler, sahne arkası çalışmaları, reji ve dramaturgi çalışmaları, dergi çalışmaları, kısa oyunlar, okuma tiyatroları, afiş sergileri, yönetim toplantıları, geziler, turne programları ve topluluğun birlikteliğini arttırmaya yönelik piknik, yemek, parti vb. eğlence programları yapılır. Yıl sonunda bir veya birkaç oyunla turneye çıkılır. Üye adayları, her yıl kampüs içerisinde kurulan tanıtım standında, kişisel bilgileri alınarak açılış toplantısına davet edilir. Açılış toplantısında ilgilerine göre yönlendirilen yeni üyeler, hiçbir sınav veya ön koşul olmadan ilgili oldukları alanda topluluğa dahil olurlar ve özgür bir çalışma ortamı içerisinde topluluğun geçmiş birikiminin, anlayışının ve gelecek sorumluluğunun bilincinde çalışmalarını sürdürürler.” ifadelerine yer veriyor.

FESTİVAL PROGRAMI

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Günleri Festivali