Spor

İYİ Parti’den yasa teklifine tepki

İYİ Parti Spor Kurulu Başkanı Vedat Bayram, TBMM’ye sunulan ve spor kulüplerinin düzenlenmesine yönelik yasa teklifinde yanlış buldukları hususları açıkladı.

TBMM’ye sunulan ve ‘Kulüpler Yasası’ olarak bilinen yasa teklifine İYİ Parti’den tepki geldi. Yasa taslağını inceleyen İYİ Parti üyeleri adına açıklama yapan İYİ Parti Spor Kurulu Başkanı Vedat Bayram, 12 maddede değişiklik yapılmasını önerdi. Vedat Bayram, yasanın kulüplerin siyasi iktidarın kapısından ayrılmaması amacına yönelik bir görüntü verdiğinin de altı çizildi.

İYİ Parti Spor Kurulu Başkanı Vedat Bayram tarafından yeni yasa teklifi ile ilgili yapılan eleştiriler şu şekilde:

“Kamuoyunda ‘KULÜPLER YASASI’ olarak anılıp, TBMM’ye sunulan yasa teklifi tarafımızdan hassasiyetle incelenmiş olup, yasa taslağı İle ilgili ilk tespit ve yorumlarımız TBMM’deki Siyasi Parti Gurup Başkanı ve Komisyon Üyesi Vekillerimize intikal ettirilmiştir.

Yasayla ilgili ilk tespit ve teklifimiz yasanın ifade şekliyle ilgilidir. Türk sporunun tamamını ilgilendiren bu kanun önce; ‘Türk Spor Federasyon ve Kulüpleri Kanunu’ diye anılmalıdır.

Ardından teklifte sunulan 1., 3., 10., 12., 13., 21., 26., 27., 34., 35., 37. ve 54. maddelerinin kurulumuzca tartışmalı bulunduğunu da ifade etmek isteriz. Bu maddelerle ilgili gerekçe ve tafsilatı aşağıda sunmakla birlikte, buna ilave; ‘Protokol tribünlerinin tanzimi!’ ile ilgili hususun bu kanunda da yer almasını, Türk sporunun düzeni ve Spor teşkilatının prestiji açısından da ayrıca önemli sayarız. Bizce behemehal bu yasa da ‘Sportif Müsabakada protokol tribünlerinin tanziminin, İllerde İl Müdürü, İlçelerde İlçe Müdürlüğü’nce sağlanacağı daha önceki 3289’daki yasada olduğu gibi yer almalı ve kanunun da işletilmesi temin edilmelidir. Mevcut durumda ise bu hususun bakanlıkça tanzimi zaman kaybı, düzensizlik ve 3289 sayılı kanundaki yetkinin kullandırılmaması açısından manidardır. Devletin Spor Bakanlığı bu işlerle uğraşmamalıdır.

Yeni Kanun teklifi ile ilgili ise;

1. MADDE: Kendi Kuruluş Kanunu olan Federasyonların (TFF) bu kanun kapsamı dışında olması ifade edilirken ‘Her şeyi zaptı rap altına almayı amaçladığı!’ anlaşılan bu yasada TFF’de ‘Denetimlerinin nasıl yapılacağı!’ 3813 sayılı kanunda özel denetmenlerce yapılabilirliği yanında Spor Bakanlığı’nca da ‘Hangi hallerde!’ denetlenebilirliğinin kanunda yer alması.

3. MADDE: Spor kulüplerinin kuruluşu eskiden İl Müdürlükleri’nce tescili yapılıp yaklaşık 1 haftada kurulurken yeni taslakta tüzüğünün hazırlanıp 7 kişinin imzası ile bakanlığa sunulması 60 gün içinde incelenip ‘Uygun görülürse! kuruluşuna izin verilmesi’ kulüp kurulumunun zorlaştırılması anlamına gelmesi.

10. MADDE: Spor tesis ve sahaların ortak kullanımında bakım, onarım ve işletme giderlerinin nasıl ve kim tarafından karşılanacağının ortada bırakılması.

12. MADDE: FEDERASYON VE KONFEDERASYON KURULMASI; Kurucu kulüp ve federasyon sayılarının arttırılması ile yenilerinin kurulmasının zorlaştırılması ‘Kurulu mevcut yapıların’ (ASKF gibi) federasyonların rakipsiz bırakılması.

21. MADDE: Bakanlık ve federasyonların spor kulübü ve spor A.Ş.’lere yardımda bulunacakları düzenlenirken, BELEDİYE VE BAĞLI ŞİRKETLERİN NE AD ALTINDA OLURSA OLSUN PARA AKTARAMAYACAĞI (Kulağa hoş gelip doğru gibi sunulsa da!) ve yardım edilemeyeceği düzenlemelerinin ‘Büyük Şehir Belediyelerinin el değiştirdiği bu döneme!’ rastlaması.

26. MADDE: Yeni kurulacak federasyonlarının ana statüsünün Bakanlıkça yapılacak olmasının eski 2540 sayılı kanunla çelişmesi.

27. MADDE: Spor federasyonlarının delege tespitinde Olimpiyat şampiyonlarının sadece ‘5 tanesinin noter tespiti ile!’ oy kullanıp varsa diğerlerinin kullanamayacağı hususu.

34. MADDE E BENDİ: Federasyon seçimleriyle ilgili Danıştay iptal kararlarına rağmen, yeni kanunda halen delegenin ‘Yüzde 15’i kadar imza zorunluluğu!’ istenmesi hususu.

35. MADDE: Federasyonlarda Genel Sekreterlik müessesi anılırken, şartları tanımlanmış olmakla birlikte, ‘Kimisinin devletçe atanıp, kimisinin dışardan sözleşmeli olarak atanmasına cevaz!’ veren bu kanun taslağıyla ‘Standardizasyonun ortadan kalktığı’ hususu. Ayrıca Genel Sekreterlik makamlarında ‘Devletin atadığı ile sözleşmeliler arasında bazı branşlarda uygulanan fahiş rakamlı maaşların’ standardizasyona kavuşturulması hususu.

37. MADDE: İl temsilcilerinin atanması eskiden olduğu gibi Bakanlıkça değil İl Müdürü’nün teklifi ilgili federasyon başkanının onayı ile atanmasının doğru olacağı ve federasyon başkanının çalışacağı il temsilcisini tercih edebilmesi hususunu.

54. MADDE: Futbolda düzenlenen menajerlik sisteminin futbol dışındaki branşlarda da uygulanmasının yıldız sporcu teminini kolaylaştırmada fayda sağlayabileceği konusunun da değerlendirilmesi ve fakat bunu yaparken uluslararası kuruluşlarla tenakuza düşülmemesi. Temmuz 2021 yılı TFF Genel Kurulları’nda MHK ve Hukuk Kurulları’nın seçimle gelmesi kararlaştırılmasına rağmen yeni kanunda tekrardan bu kurulların atamayla göreve getirilmesi hususu.

Bunların dışında yukarıda da belirttiğimiz gibi ortada bırakılan; 3289 sayılı yasada yer alan Protokol Tribünlerinin İllerde İl Müdürü İlçelerde İlçe Müdürü’nce tanzim edileceği hususunun bu kanuna da eklenmesi tespit ettiğimiz önemli eksikliklerdendir. Ayrıca Borçlanan kulüplerimizin ‘Art niyetle borçlandırılmasına mani!’ olmak adına ‘Kulüp başkan ve yöneticilerinin dönemlerine ait, planlı ve art niyetli’ mali zararlardan müteselsil sorumluluklarının tarafımızdan da olumlu karşılanmakla birlikte bir şarta bağlanması. Bu vesile ile birlikte çıkarılması çalışılan yasada ‘Kulüplerin siyasi iktidarın kapısından ayrılmaması!’ amacına yönelik bir görüntü vermemesi hususlarını Türk Sporunun menfaatlerinden saymaktayız.

Saygı ve başarı dileklerimizle.

Vedat BAYRAM

İyi P. Spor Kurulu Bşk.”

Başa dön tuşu