Gündem

İstanbul Sözleşmesi’nin iptali için kritik görüş: Hukuka uygun değil

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir grup kadın ve kadın avukatlar İstanbul Sözleşmesinin Cumhurbaşkanlığı Kararı iptal edilmesine Danıştay 10. Dairesine başvurarak itiraz etti. Açılan dava için görüş bildiren Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Kararının hukuka uyarlılığının bulunmadığını bildirdi. Davacılar “İptal kararını umutla bekliyoruz” dedi.

Kuşadası’ndan 36 kadını temsilen 3 kadın avukat Işık Arcan, Nilgün Öğünçlü, Ayşe Öğünçlü Aral’ın Danıştay 10. Dairesine başvurarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin iptali için başvurdu.

Danıştay Başsavcılığının dava ile ilgili görüşü sözleşmenin iptalini bekleyen kadınları umutlandırdı. Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, “Cumhurbaşkanı Kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” diyerek, Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali gerektiğini bildirdi.

“TBMM’NİN ONAYLADIĞI SÖZLEŞME YİNE TBMM İLE KALDIRILABİLİR”

Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, TBMM’nin onayına bağlı bir uluslar arası sözleşmenin kaldırılmasının da yine TBMM’nin tasarrufu ile mümkün olabileceğinin altını çizerek kadınları umutlandıran şu görüşü bildirdi;

“Dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilen sözleşmenin onaylanmasına ilişkin6251 sayılı Kanun’un TBMM tarafından yürürlükten kaldırılmış olması veya dava konusu Cumhurbaşkanı kararı alınmadan önce sözleşmenin sona erdirilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarılmamış olması nedeniyle, dava konusu Cumhurbaşkanı kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenle, dava konusu edilen düzenlemenin iptali gerektiği düşünülmektedir.”

“İPTAL KARARINI UMUTLA BEKLİYORUZ”

Danıştay 10. Daire’sinin İstanbul Sözleşmesinin Feshi kararının iptali için açılan yüzlerce davanın bir kısmını reddetiğini hatırlatan Avukat Işık Arcan, “Danıştay Başsavcılığı bizim talebimiz gibi iptal yönünde görüş bildirdi. Bu olumlu bir bir durum. 8 Mart için Kuşadası’ ndaki tüm kadınlar ile bir eylem birliği yapmış ve yarın büyük bir yürüyüş yapmayı planlamıştık. Danıştay Başsavcılığının iptal yönündeki görüşü bu gün geldi. Biz kadınların mücadelesine yeni bir enerji verdi. İptal kararını umutla bekliyoruz” dedi.

Başa dön tuşu