Ekonomi

İcradan mal kaçırma kolaylaştı

Borçlunun icra ve hacizden mal kaçırmak için akrabalarına satmış gibi göstererek tapuda devrettiği mal mülk artık direkt haczedilemeyecek.

ALACAKLIYA GİDİYORDU

Anayasa Mahkemesi, yakın hısım ve akrabalara devir yapılarak icradan mal mülk kaçırma işlemlerini sil baştan düzenledi. Mahkemenin verdiği yeni karara göre, haklarında icra takibi başlatılan borçlular, icradan hemen sonra mal varlıklarını anne, baba ya da evlilik yoluyla akraba oldukları hısımlarına devretseler dahi artık o mallara doğrudan haciz uygulanamayacak. Bu karardan önce, mallarına haciz konulan borçlular mal varlıklarını hısım akrabaya devrettiklerinde bu işlem savunmaya gerek görülmeksizin ‘icradan mal kaçırma’ olarak değerlendiriliyor ve 2 yıl öncesine kadar devredilmiş tüm mallar alacaklı tarafından haciz yoluyla geri alınabiliyordu.

Anayasa Mahkemesi, İcra İflas Kanunu’nun mal kaçırma suçlarını düzenleyen 278’inci maddesindeki ‘… usul ve …’ ile ‘sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar…’ ibarelerinden doğan hukuki sonuçların Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

9 ay içinde kanun düzeltilmeli

Anayasa Mahkemesi, iptal edilen madde metninin Anayasa’ya uygun hale getirilmesi için TBMM’ye 9 ay süre verdi. Meclis’in bu süre içinde, icraya düşmüş borçluların anne baba ile evlilik yoluyla edinilmiş hısımlarına sattığı menkul ve gayrimenkul malları ‘icradan kaçırma’ amacıyla devretmediği konusunda alıcı ve satıcıya ispat yükümlüğü veren bir düzenleme çıkarması gerekiyor.

İcra İflas Kanunu’nda hısımlık ilişkileri

Hısımlık ilişkileri bakımından ‘usul’ kişinin kendisine kan bağıyla bağlı olan üst soylarını (anne, baba gibi); ‘sıhren hısım’ ise evlilik sebebiyle oluşan hısımlık (kayın birader, elti, bacanak gibi) ilişkilerini ifade ediyor.

Başa dön tuşu