Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı martta örtülü harcamada rekor kırdı

Cumhurbaşkanlığının örtülü ödenek harcaması martta 788,5 milyon TL ile rekor kırdı. 2022 yılının ilk üç ayında örtülü harcama 1 milyar 15 milyon TL oldu. Örtülü harcama, kanuna göre genellikle istihbarat ve savunma alanında kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcaması, martta 788,5 milyon TL ile aylık bazda rekor kırdı. Mart 2021’deki 371,6 milyon TL’lik rakama göre yıllık artış yüzde 112 oldu.

Önceki rekor, Haziran 2021’de 463,7 milyon TL ile kırılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün açıkladığı merkezi bütçe istatistiklerine göre, ‘gizli hizmet giderleri’ olarak adlandırılan örtülü harcama, 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 15 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen senenin ilk üç ayında 728,7 milyon TL olan örtülü harcama, yıllık bazda yüzde 39 oranında artmış oldu.

2021’in tamamında örtülü harcama toplamda 2 milyar 714 milyon TL olmuştu.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?

5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun’ 24. maddesinde ‘örtülü ödenek’ tanımlanıyor.

Madde 24’te “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir” ifadesi yer alıyor.

İlgili maddeye göre “kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine” de örtülü ödenek konulabiliyor.

SINIR NE?

Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamıyor.

İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemiyor.

CUMHURBAŞKANI BELİRLİYOR

İlgili kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştiriliyor ve ödeniyor.

Başa dön tuşu