Sağlık

CHP’nin iki yıllık Covid-19 raporu yayınlandı

CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nun hazırladığı ‘Covid-19 Pandemisinde 2 Yıl Geride Kalırken Raporu’nda pandemi süreci tüm yönleriyle değerlendirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 salgınının dünyanın tamamını etkileyen bir pandemi olduğunu açıklamasının ikinci yıl dönümünde, bilim insanları ve milletvekillerinden oluşan CHP Covid-19 Danışma Kurulu, “Covid-19 Pandemisinde 2 Yıl Geride Kalırken Raporu” hazırladı.

Raporda Covid-19 süreci tüm yönleriyle ele alınırken, yaşanan sonuçlardan AKP iktidarının sorumlu olduğunun altı çizildi.

Türkiye’nin nüfus sıralamasında dünyanın 17. sırasında olmasına rağmen vaka sayısı itibariyle dünyanın 8. ülkesi olduğu hatırlatılan raporda, dünyada 450 milyon, ülkemizde ise 14 milyonu aşkın kişinin Covid-19 hastalığına yakalandığı belirtildi.

Zaman zaman sorunlar yaşasalar da birçok ülkenin pandemiyi baskılama, etkisini azaltma konusundaki başarılarına dikkat çekilerek, “AKP iktidarı Covid-19 pandemisini baskılayamadı, kontrol altına alamadı, kontrol altına almak için bilimsel bir yolu izlemedi” denildi.

“İKTİDAR HASTALIĞIN YAYILMASINDA BAŞARISIZ OLDU”

Türkiye’nin geçen iki yılda nüfusuna oranla az PCR testi yaparak vakaları erken yakalayamadığı, geliştirilen hızlı testleri hiç uygulamaya sokmadığı, yeterli ekonomik destek sunmadığı için hastaların izole olmasını sağlamadığı, en kötüsünün de “vaka/hasta” ayrımı yaparak salgından ziyade rakamları kontrol altına almaya çalıştığı vurgulandı. Hastalığın yayılmaması konusunda başarısız olan siyasi iktidarın, benzer bir durumu aşılama ve hastalığın tedavisi konusunda da ülkemize yaşattığı belirtildi.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN GÖRÜŞLER ŞÖYLE

*”Etkili bir aşı kampanyası yapmayı bırakın, bizzat Sağlık Bakanı’nın ağzından aşılar hakkında gereksiz tereddütler yaratacak açıklamalar yapıldı. AKP iktidarı yalnızca zamanında dünyaya aşı ihraç eden Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü kapatmakla kalmadı, bu pandemi sırasında güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmış aşıları erken sağlayamadı, etkili bir aşı kampanyası da maalesef yürütemedi.

*Pandemi döneminin büyük çoğunluğunda vatandaşlar, dünyada hemen hiçbir ülkenin kullanmadığı, DSÖ’nün “kullanılmasın” dediği hidroksiklorokin ve favipiravir ilaçlarını Sağlık Bakanlığı’nın zoruyla kullanmak durumunda kaldı. Bu ilaçlar Covid-19 hastalığına yakalanan hiç kimseye fayda vermemiş olsa da söz konusu etkisiz ilaçları üreten şirketlerin sahiplerini zengin etti.

BEDELİ SADECE HASTA OLANLAR DEĞİL, MİLYONLAR ÖDEDİ

* AKP iktidarı pandemi döneminde DSÖ’nün yapın dediklerini yapmama, yapmayın dediklerini de yapma şeklinde bir yol izledi. Bu politikanın bedelini sadece hasta olan milyonlarca kişi ödemedi. Salgının ilk dalgası dahi bastırılamadığı ve peşi sıra pek çok pik yaşandığı için ekonomik kalkınma hızımız düştü. İkinci yılın sonunda pek çok yurttaşımızın hastalığı geçirdiği, pandemi nedeniyle çocuklarımızın uzun süre eğitimsiz kaldığı ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hemen herkesin yoksullaştığı bir ülke haline geldik. Bu sonuçtan AKP sorumludur.

CHP’Lİ SÜRECE DAHİL EDİLMEDİ

*Pandemi verilerini şeffaf biçimde paylaşmayan, oluşturduğu Bilim Kurulu’nun özgür ve bilimsel olarak çalışmasını güvence altına almayan, Covid-19 konusunda yol gösterecek bilimsel araştırmaların yapılmasını hükümetin iznine bağlayan, başta CHP’li belediyeler olmak üzere yerel yönetimleri pandemi mücadelesine dahil etmeyen, belediyelerimizin pandeminin sorunlarını hafifletmeye çalışan uygulamalarını yasaklayan, sağlık meslek örgütlerinin pandemi kontrolü için geliştirdiği önerileri dinlemeyen AKP hükümeti bu tablodan sorumludur.

TÜİK AĞIR YIKIMI GÖSTERMEMEK İÇİN AÇIKLAMIYOR

*İki yıllık pandemi döneminde ülkemizde kaç yurttaşımızın öldüğü halen açıklanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ölüm verilerini Covid-19 pandemisinin ağır yıkımını göstermemek için yayınlamıyor.

*Partimizin belediye kayıtlarından derlediğimiz bilgiler çerçevesinde öngörümüz Türkiye’de en az 200 bin kişinin Covid-19’dan dolayı öldüğüne işaret ediyor.

HEKİMLER MESLEKLERİNDEN SOĞUTULDU

*Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, sekreter, ambulans sürücüsü ve bir bütün olarak sağlık çalışanları Covid-19 salgınının kontrol altına alınamaması nedeniyle karşılaştıkları yoğun iş yükü nedeniyle tükenmiş durumdadır.

*Bu durum yetmezmiş gibi görevi başında hastalara şifa dağıtmak için yaşamını Covid-19 nedeniyle kaybeden en az 556 sağlık çalışanının emeklerinin hak ettiği karşılığı bir parçada olsa karşılamak yerine “giderlerse gitsinler” denilerek özellikle hekimler mesleklerinden iyice soğutuldu.

*AKP iktidarı, geçen iki yıllık pandemi döneminde hastaya da, hekime de, diğer sağlık çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve huzur getirmemiştir.

Başa dön tuşu