Gündem

AYM, Muğla’daki linç girişimiyle ilgili kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Dağlıca saldırısından sonra, Muğla’da komşuları tarafından meydana çıkarılıp linç edilmek istenen çiftçi İbrahim Çay’la ilgili kararını açıkladı.

Muğla’da çiftçilik yapan İbrahim Çay, kendi ifadesiyle “yöresel” kıyafetini giyip sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraf nedeniyle linç edilmek istenmişti.

Dağlıca saldırısının ardından yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya gerek duyulmadı. İbrahim Çay’ın kolluk görevlileri, doktor, ve kendisini yaraladığını iddia ettiği 8 kişiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Çay’ın Anayasa Mahkemesi’ne başvurusu da dayanaktan yoksun denilerek reddedildi.

Daha sonra açılan davada sanıkların bir kısmına 3 yıl 4 ay ceza verildi, cezalar ertelendi. Bir kısmına ise 7 bin lira para cezası verildi. Bunun üzerine İbrahim Çay ikinci defa Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

“BU TÜR OLAYLARA MÜSAMAHA” 

Anayasa Mahkemesi bu defa yaptığı inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmelere yer verdi: 

  • Başvurucu; mahalle meydanında birçok kişi tarafından linç edilmeye çalışıldığını, yumruk ve tekmelerle darbedildiğini, burnunun ve dişlerinin kırıldığını, buna rağmen faillerin eylemlerinin yargı makamlarınca basit yaralama suçu olarak nitelendirilip alt sınırdan ceza verildiğini,
  • Bu ceza hükümlerinin açıklanmayarak sorumluların sadece denetimli serbestlik tedbiriyle ödüllendirildiğini, kamu makamlarının bu olaya müsamaha gösterdiğini belirterek Anayasa’nın 10., 17., 19., 21. ve 36. maddeleri ile ek 7 No.lu Protokol’ün 2. Maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
  • Bakanlık görüşünde somut başvuruda derece mahkemesinin değerlendirmesinde bariz takdir hatası ve açık bir keyfîlik bulunmadığı belirtilmiş, bu bağlamda başvurunun kanun yolu şikâyeti niteliğinde olduğu gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun olduğu hususunun değerlendirilmesine dikkat çekilmiştir.
  • Derece mahkemenin takdir yetkisinin bu tür olaylara müsahama gösterme şeklinde kullanılması, etkin yargısal korumayı zayıflatarak temel hak ve hürriyetlerin zedelenmesine yol açabilecektir.
  • Bu bağlamda başvuru konusu olay başvurucunun sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle yaşadığı mahallenin sakinlerinden bir kısmı tarafından cezalandırılmak maksadıyla darbedilmesi ve mahalle meydanında alıkonularak teşhir edilmesidir.
  • Olaya özgü koşullar nedeniyle başvurucuya yönelik gerçekleşen eylemin ağırlığı karşısında eylemi yapanların eylemleriyle orantılı sayılmayacak şekilde cezalandırılmasına ilişkin verilen kararın bireylerin kötü muamele yasağına karşı korunması amacıyla alınan caydırıcı yasal önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmiştir.

HÜKÜM: KÖTÜ MUAMELE YASAĞI İHLAL EDİLDİ

Açıklanan gerekçelerle;

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin kötü muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucuya net 45.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başa dön tuşu