Dünya

Alman Marshall Fonu Türkiye’de anket yaptı: Gençler AB istiyor

Alman Marshall Fonu, Türkiye’nin 27 şehrinde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı… Birçok konunun sorulduğu anket çalışmasında özellikle gençlerin Avrupa Birliği’ni istediği gözler önüne serilirken birçok trend de gözler önüne serildi.

Türkiye’nin 27 bölgesinde 2 Mart-26Mart 2022 tarihleri arasında 2180 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ankete katılanların tercihleri ise dikkat çekti. Türkiye’de kamuoyunun büyük bir kısmı Avrupa Birliği’nin uluslararası sorunlarda Türkiye’nin en yakın partneri olarak görürken, bu görüş özellikle 18-24 yaş arasındaki gençlerde daha çok dillendirildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türkiye’nin Rusya’ya yönelik algısını olumsuz etkilediği belirtilirken, Türk halkının Rusya’yı müttefik yerine güvenlik tehdidi olarak görmeye başladığı kayıtlara geçti. Ankete katılanların neredeyse dörtte biri uluslararası konularda Türkiye’nin yalnız hareket etmesi gerektiği yönünde görüş beyan etti.

Ankete katılanlara göre Türk halkının yüzde 47.2’si Azerbaycan, yüzde 15.4’ü Almanya’yı ve yüzde 13.8’i Rusya’yı müttefiki olarak görüyor.

ABD’YE DÜŞMANLIK AZALDI

Anket çalışmasına katılanların yüzde 58.3’ü ABD’yi düşman olarak tanımlarken bu ülkeye karşı olanların oranı da 2021’de yüzde 60.6 seviyesindeydi. ABD’yi Rusya ve İsrail takip ederken Rusya’yı düşman olarak görenlerin oranının 2021’de yüzde 19 olduğu fakat bu yıl yüzde 31’e çıktığı belirtildi.

Uluslararası konularda Türkiye’nin AB ülkeleriyle iş birliği yapmasını isteyenler arasında 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 44.4’ü AB ile iş birliğini destekledi. Avrupa Birliği’ne güven de geçen yıldaki yüzde 40.4’ten 47.7’ye çıkarken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne güven de yüzde 48.3 seviyesinde kaldı.

Yaşları 18-24 arasında olan katılımcıların uluslararası kurum ve kuruluşlara güveninin çok daha yüksek olduğu belirtildi.

RUSYA SAVAŞINA TÜRKİYE TARAFSIZ KALMALI

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması durumunda Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği sorulurken ankete katılanların yüzde 43.7’si Türkiye’nin arabuluculuk yapması gerektiğini söylerken yüzde 40.1’i ise tarafsız kalması gerektiğini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 8.5’i Türkiye’nin Ukrayna’yla hareket etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 4.4’ü ise Rusya ile hareket edilmesinin doğru olduğunu öne sürdü.

Türkiye  genelinde AB üyeliğine desteğin yüksek olduğuna dikkat çekilirken özellikle 18-24 yaş arasındaki gençlerin AB üyeliğini istediği belirtildi. Fakat ankete katılanlar Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimalini düşük olarak gördü.

Ankete katılanların yüzde 58.6’sı AB’ye katılmayı pozitif bir adım olarak görürken 18-24 yaşları arasındaki katılımcıların yüzde 72.8’i AB’ye katılımı pozitif olarak gördü.

Bu pazar Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için referandum yapılsa katılımcıların yüzde 61.4’ünün “evet”e basacağı da belirtilirken, yüzde 29.6’nın ise “hayır”ı işaretleyeceği belirtildi. “Evet”e basma eğilimi ise gençlerde çok daha yüksek. Gençlerin olası bir referandumda “evet” deme oranının yüzde 75 olduğu belirtildi.

Başa dön tuşu